सिका छ ,सीकावा छ, सीके राज घडवा छ,सीको गोरमाटी सिकलो रा, सिक सिक राज पथ चढलो रा,सीके वाळो सिक पर लेल सेवारो रूप रा.---Dr.Chavan Pandit

Headline

Friday, February 26, 2010

Uth Banjara.................

jay sevalal ...bhai or bheno mar reqvest cha ki aaplo samaj gor banjara all india ma chh aapno samaj IT division mai katra log
use karch ..& aapno samaj katrak pragati kar roch aani ekata gor banjara ro jay jay kar veychanu ye maqsad dep ham bhai bhen sangita & satish kam karrecha Bus aapneti ekch sath chavacha aaplo ashirvad ,sath aaplo samajero mankiya kati bhi dikhay o garib ro ya amir sahab ro ya saprachi majur ya shetmajur on GARVVETI .....JAY SEVALAL kar tani ko...jana aapn aaple mankiya n sath diya jana aapno samaj samaj kahlaya ? THE GREAT BANJARA ...

Regard's
Ek goar-Banjara

No comments:

Post a Comment

Jai sevalal,Gormati.......I think,you want to write something.

Hand Paintings

Gormati Headline Animator

Bookmark and Share
zwani.com myspace graphic comments Badshah Naik